Winter

Het is winter. Op het land worden de winterkolen als laatste gewas geoogst. Het wordt stiller en stiller in de polder. De stille, vredige polder staat in schril contrast met de sfeer van onrust, onvrede en verdeeldheid die nu helaas ook heerst. Door de stilte die over het land komt, ervaren wij verbondenheid met de plek, de seizoenen, met het werk én met jou als abonnee. Jij maakt het mogelijk om te telen in een omgeving waar alles met elkaar in verbinding staat; aarde, planten, dieren en mensen, samen!

Mede namens alle Landzichters wensen wij je verstilde kerstdagen en een nieuwjaar in verbondenheid.

Floor, Mees en Ageeth Visser

abonnees

Benieuwd wat onze abonnees vinden?