Biodiversiteit op Landzicht

Rond onze groentetuin zijn knotwilgensingels aangelegd tegelijk met de heraanplant van de verloren gegane hoogstamfruitboomgaard. Op een lenteklusdag samen met vele abonnees zijn de wilgensingels opgevuld met meidoornhagen en andere struiken. Onze wens was om de groentetuin beter te omhullen. De groentetuin zou zo in de weidsheid van de open polder een eigen sfeer krijgen en het zou vooral de natuur een flinke impuls geven. Inmiddels hebben zowel de fruitbomen, de wilgen en de meidoornhagen flink wat body gekregen. 

 

We hebben geen tellingen verricht van de flora en fauna, maar wat er bij ons groeit en bloeit, vliegt en kruipt is inmiddels enorm. Om ons te beperken tot het vliegen: witte kwikstaarten genesteld in het rieten dak, gele kwikstaarten op het land, gaaien, fazanten en ook kieviten vliegen rond. Er zijn volop mezen en distelvinken in de hagen. Reigers overnachten in de bomen, er zitten weer volop kikkers in de sloot en bij schemering zien we de vleermuizen vliegen. De boerenzwaluw heeft een nest gemaakt onder het dak van de wagenkeet. En dan hebben we het nog niet over de kraaien, spreeuwen en eksters, die we dan weer liever niet zouden zien… We horen de spotvogels regelmatig het geluid van onze vogelverschrikker nadoen. Ook de grote bonte specht heeft met succes gebroed. De bijen vliegen af en aan om honing te halen en te bestuiven. De veldleeuwerik zingt hoog in de lucht. 

Dit alles speelt zich af op en rond de tuin waar de groenten voor het abonnement worden geteeld. In combinatie met de bloemen- en kruidentuin is er een levendige biodiversiteit ontstaan en dat vinden wij best bijzonder.