Vicieuze cirkel

De landbouw en de chemische industrie zijn in enkele decennia totaal verweven geraakt. Toen het gebruik van kunstmest opkwam, zochten proefboerderijen naar de optimale hoeveelheid kunstmestgift om een maximale opbrengst van de gewassen te halen.  

Bijvoorbeeld bij de teelt van graan moest het gewas zo zwaar mogelijk worden (hoge opbrengst) maar zonder dat het gewas vanwege overgewicht om zou vallen, want dan kon het niet geoogst worden. Het omvallen werd voorkomen door het gebruik van chemische halmverkorters, het graan groeide minder hoog op. Zo kon er toch een maximale kunstmestgift gegeven worden en was de opbrengst zo hoog mogelijk. Echter omdat het gewas laag bleef (geen natuurlijke hoogte), kwamen zon en wind er niet meer bij en werden de akkers een ideale broeiplaats voor schimmels; de ziektedruk nam toe. Maar daar had de chemische industrie weer een antwoord op in de vorm van schimmelbestrijdingsmiddelen. In vrij korte tijd is de gangbare, oftewel chemische landbouw, een systeem geworden waarin de een niet zonder de ander kan, een vicieuze cirkel. 

Voor de productie van kunstmest worden heel veel fossiele brandstoffen gebruikt, daar kunnen we niet mee doorgaan! Het gebruik van kunstmest en mede daardoor ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen is een landbouw zonder toekomst.  

De prijs die consumenten betalen voor niet biologische producten is laag. Dat komt doordat de opbrengsten in de gangbare landbouw hoog zijn. Maar niet inbegrepen is de prijs die de natuur en de toekomst van een vruchtbare aarde ervoor betalen!

Mees

Putters

Onze kijk op lokaal

Eten uit de regio, korte keten, draagt zeker bij aan minder transportkilometers, wat als één van de grote voordelen wordt genoemd van lokaal kopen. Maar als je weet dat transport maar een heel klein deel van de vervuiling in de voedselketen voor haar rekening neemt en vooral de manier van telen de vervuiling bepaalt, hebben wij toch een ander visie: kies voor 100% bio. Alleen door die manier van telen zal de aarde vruchtbaar blijven en geven we haar de mogelijkheid om ons duurzaam te voeden.

Op heel veel manieren zijn wij mensen wereldwijd met elkaar verbonden en kunnen we ons al lang niet meer terugtrekken achter onze landsgrenzen. Wij vinden het een mooi, zo niet prachtig, idee als niet alleen in Nederland of Europa maar overal ter wereld biologische boerderijen bestaansrecht hebben en gegarandeerde afzet vinden, liefst in hun regio, maar anders waar ook ter wereld. Die boerderijen kunnen laten zien dat telen zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen mogelijk en rendabel is. Hopelijk zal de biologische manier van telen zich als een olievlek verspreiden over de wereld.

Als abonnee werk je niet alleen mee aan de toekomst van de bioboeren in jouw directe omgeving maar ook elders. Samen kunnen we werken aan een vruchtbare landbouw voor nu en in de toekomst, dichtbij én ver weg.

N.B. Wij vullen onze pakketten zo gevarieerd mogelijk, we hanteren respectievelijk deze volgorde: van eigen boerderij, van collega bioboeren uit de Hoeksche Waard en elders in Zuid-Holland, Nederland, Europa en eventueel buiten Europa (vooral fruit).