Voedsel van de toekomst

Dat we onze boerderij met veel oog voor diversiteit hebben ingericht is niet zonder reden. 

Vitaliteit en diversiteit

Wij gaan er van uit dat alles wat leeft een dynamisch geheel vormt met elkaar en dus merkbaar of niet een invloed heeft op elkaar. De veelheid van soorten op onze boerderij zorgt naar onze mening voor een vitaliteit die je niet zult aantreffen in een monocultuur zoals op vele, ook biologische, boerderijen het geval is. Optimistisch bekeken gaan we er van uit dat de mens van de toekomst veel sterker de behoefte zal voelen zich te voeden met ‘diversiteit’. Wie weet komt er nog eens een keurmerk voor, en zullen er onderzoeken komen die uitwijzen dat de vitaliteit of levenskracht groeit naarmate de diversiteit toeneemt.

Vruchtbare samenwerking

We willen graag onze boerderij, een stukje aarde, zo inrichten dat het mogelijk is om het dynamische geheel te ervaren. Zorg voor de aarde, de planten, de dieren en de mensen als één geheel levert voeding voor de toekomst, en die voeding leveren wij nu al! De stap om de aarde te laten geven wat ze te bieden heeft is mogelijk doordat abonnees wekelijks onze groenten afnemen. Dankzij hen kunnen we zorgen voor natuurwaarden, die niet rendabel maar wel noodzakelijk zijn! Een vruchtbare samenwerking waar wij heel dankbaar voor zijn.

Ook jou verwelkomen we graag op onze boerderij en als abonnee!

Neem nu een abonnement op het voedsel van de toekomst!