Waarom biologische groenten?

Gecertificeerd biologisch telen mét SKAL certificaat is telen onder voorwaarden: zónder kunstmest en zónder chemisch synthetische bestrijdingsmiddelen. Heel logisch wat ons betreft.

Het gebruik van kunstmest heeft invloed op de levenskracht van ons voedsel en op de blijvende vruchtbaarheid van de aarde. Gifstoffen horen niet thuis in de natuur en zeker niet bij de teelt van ons voedsel. Dat het gebruik van die twee niet is toegestaan vinden wij niet meer dan normaal.

We hebben een voorbeeld over de ontwrichtende werking van kunstmest:

Het telen zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen is het meest bekend
als we spreken over biologisch. Maar er is meer!

Wat we tegenwoordig gangbare landbouw noemen zou chemische landbouw moeten heten. Het is de wereld op zijn kop!

(Tot aan de komst van kunstmest, na de Tweede Wereldoorlog, was de gangbare landbouw gewoon biologisch.)

Mees

BloemPompoen
Foto bijenkorf
Foto pompoenen
Foto weg naar schuur

Teelt

We vinden het de taak van de boer om in harmonie met de natuur te telen. Voor het telen van voedsel zijn we geheel afhankelijk van de aarde, de bodem en dus de bodem-vruchtbaarheid. Een vruchtbare bodem zorgt voor een goede basis waarin levenskrachtige planten kunnen groeien. Planten die in hun eigen tempo mogen groeien, zonder kunstmest, zijn weerbaarder tegen ziekten en plagen en hebben meer tijd om smakelijk te worden. Op Facebook plaatsen we regelmatig updates!

Biodiversiteit

Al jaren telen we onze groenten niet alleen biologisch maar ook te midden van een levendige biodiversiteit; heel veel verschillende groenten groeien in stroken naast elkaar in een groentetuin die is omsingeld met knotwilgen en hagen. Zo creëren we een prettige omgeving voor bijvoorbeeld vogels en bijen, onmisbaar bij het telen van voedsel. In deze luwte is het tevens heerlijk beschut om op het land aan het werk te zijn. Voor ons is het inmiddels duidelijk, hoe groter de biodiversiteit, des te sterker de gewassen. 

Onze kijk op lokaal

Koop lokaal! We lazen en zagen het al langer, mede door de voedselschandalen maar ook door de coronacrisis is de aansporing om lokaal te kopen meer en meer in de aandacht gekomen.

Lokaal kopen bij de boer uit de buurt, wordt gepresenteerd als een oplossing voor de problemen in de landbouwsector.

Voor landbouw met toekomst is kopen uit de korte keten níet de oplossing vinden wij. 

De verbondenheid met de abonnees via het abonnement heeft een duidelijk zichtbare uitwerking op de biodiversiteit rondom onze boerderij waar ik erg van geniet.

Mees

Paksoi
Putters
Romanesco
boer

Verbinding boer en abonnee 

Meer dan 25 jaar geleden startten we met het telen van groenten speciaal voor abonnees. Onze biologische manier van werken en onze mooie, verse producten verbinden we met de consument. We doorbreken anonimiteit in de voedselketen. Boer en consument kennen elkaar weer!

Met nieuwsbrieven en activiteiten houden we onze abonnees op de hoogte van het reilen en zeilen op de boerderij en is er een warme band ontstaan. Het abonnement biedt afzetgarantie en een eerlijke prijs, voor zowel de abonnee als voor de boer. Mede dankzij deze garantie kunnen we, naast de teelt, zorgen voor natuurwaarden, die niet rendabel maar wel noodzakelijk zijn; een vruchtbare samenwerking waar wij heel dankbaar voor zijn. 

Groene energie

Bij een groene boerderij hoort groene energie. Op het dak van de schuur liggen zonnepanelen die de gehele boerderij van voldoende energie voorzien. Vooral het vers houden en bewaren van geoogste producten kost energie.

Via crowdfunding onder de abonnees werd het totale bedrag ingelegd voor de aanschaf van de zonnepanelen. Op deze manier hebben we samen met de abonnees een stukje groene economie neergezet; verbinding door terugbetaling via het abonnement en transparantie door investering in duurzame zonne-energie. Zo worden onze groenten gekoeld door de zon! 

Voedsel van de toekomst 

We gaan er van uit dat alles in de natuur een samenhang vormt. De levendige biodiverstiteit op onze boerderij zorgt naar onze mening voor een vitaliteit die je niet zult aantreffen in een monocultuur zoals op vele, soms ook biologische, boerderijen het geval is. Optimistisch bekeken zal de mens van de toekomst veel sterker de behoefte voelen zich te voeden met ‘diversiteit’. Wie weet zullen er onderzoeken komen die uitwijzen dat de vitaliteit of levenskracht groeit naarmate de diversiteit toeneemt.  

Mede dankzij de verbinding met de abonnees kunnen wij onze boerderij ontwikkelen en blijvend een stukje aarde inrichten waar het mogelijk is om het dynamische geheel te ervaren. Zorg voor de aarde, de planten, de dieren en de mensen als één geheel levert voeding voor de toekomst, en die voeding leveren wij nu al!  

Doe je ook mee? Dan werken we samen aan een gezonde en smakelijke toekomst, voor jou en voor de boerderij.